Poliittiset puolueet ovat neuvotelleet Luhangassa ja Joutsassa paikkajaoista uutta valtuustokautta varten. Luhangassa puolueiden välinen paikkajako on henkilöiden nimiä lukuun ottamatta jokseenkin selvillä.
Paikkajakoon ei ole tulossa merkittäviä muutoksia. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan paikka säilyy kokoomuksella molempien varapuheenjohtajien ollessa edelleen keskustan tuoleja. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on keskustalainen ja varapuheenjohtaja kokoomuksen edustaja.
Lautakunnissa keskustalle menisivät puheenjohtajuudet maaseutulautakunnassa, rakennuslautakunnassa ja sivistyslautakunnassa. Kokoomus saisi keskusvaalilautakunnan. Sosiaalilautakunnan paikka oli vielä viime viikon neuvottelujen jälkeen auki.
Luhangan paikkaneuvotteluista tiedottanut keskustan Aulis Tammisto kertoi keskusteluja käydyn hyvässä hengessä. Demarit eivät toistaiseksi ole niihin osallistuneet, mutta heille on varattu sivistyslautakunnan varapuheenjohtajuus sekä lautakuntapaikkoja suhteellisuuden mukaan.
Joutsassa ryhmät ovat ehtineet pitää jo kaksi neuvottelua. Seuraavan viikon keskiviikkona pidetään kolmas kokous. Joutsan keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Lankia on toiveikas, että tärkeimmät paikat saadaan selville ennen joulua.
– Olemme edenneet myönteisessä hengessä. Pidämme tavoitteena, että valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajistot sekä hallituksen kokoonpano olisi selvillä jo ennen joulua. Lautakuntien paikkajako hienosäädetään joulun jälkeen.
Leivonmäellä neuvottelut aloitetaan 28. joulukuuta. Pekka Hytönen (kesk.) pitää paikkajaon tekemistä vaalitulos huomioon ottaen kohtuullisen yksinkertaisena.
– Keskustelemme henkilövalinnoista sekä tehtävien kierrätyksestä.