Joutsan kunta ja tuleva kunnanjohtaja Harri Nissinen allekirjoittivat itsenäisyyspäivänä Nissisen kunnanjohtajasopimuksen. Kaksisivuisessa paperissa sovitaan muun muasas kunnanjohtajan tehtävistä ja työn arvioinnista. Nissisen palkaksi sovittiin 5.000 euroa kuukaudessa. Mahdollisena erokorvauksena Nissiselle maksetaan kuuden kuukauden palkka.