Luhangan kunnan verotulojen arvioidaan ensi vuonna kasvavan hieman nykyisestä. Kunnan talousarviossa lasketaan, että verotulot ovat ensi vuonna 1.585.000 euroa, eli 85.000 euroa tämänvuotista arviota korkeammat. Veroaste säilyy Luhangassa ennallaan eli 19 prosentissa. Valtionosuuksia arvioidaan tulevan hieman vajaat kaksi miljoonaa euroa. Toimintamenojen arvioidaan olevan noin 3.900.000 euroa.
Vuosikatteeksi ensi vuodelle arvioidaan 89.000 euroa, mikä on selkeästi tämänvuotista vähemmän.
Kunnan suurin investointi ensi vuonna on kylätalo, jonka tilasuunnitelmia parhaillaan tarkennetaan. Kylätalohankkeen toteutukseen oli varauduttu jo kuluvana vuonna, mutta epäselvyydet tilojen käyttömääristä ovat viivästyttäneet hankkeen toteutusta. TE-keskus avustaa hanketta vain siltä osin, kuin tiloja käytetään kansalaistoimintaan. Koulukäyttöä palveleviin tiloihin ei avustusta ole tulossa. Kunnanjohtaja Reijo Urtin mukaan kylätalon tarkennettu tilaohjelma lähtee TE-keskukseen näinä päivinä. Hän odottaa, että TE-keskus tekee tarkennetun tilaohjelman perusteella päätöksen kylätalon rahoituksesta jo vuodenvaihteessa, jolloin rakentamaan päästäisiin ensi kevään aikana.
Luhangan kunnan talousarvioesityksen investointien loppusumma on 735.000 euroa. Kylätalon osuus investoinneista on 580.000 euroa.