Terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt ensi vuoden talousarvioesityksen. Vuoden 2005 talousarvion toimintakulut ovat noin 5.960.000 euroa. Lisäystä kuluvan vuoden talousarvioon on lähes kahdeksan prosenttia.
Henkilöstökulujen osuus on 74 prosenttia kuntayhtymän toimintakuluista. Palkoissa on varauduttu 3,5 prosentin korotuksiin. Henkilöstökuluja kasvattaa palkankorotusten lisäksi muun muassa yhden uuden sairaanhoitajan palkkaaminen. Toiminnan painotusta ollaan siirtämässä lääkäritasoisesta hoitajatasoiseen. Painotuksen siirtämisellä varaudutaan hoitotakuun mukanaan tuomiin velvoitteisiin. Kuntayhtymään perustetaankin ensi vuoden aikana sairaanhoitajan vastaanotto. Mielenterveyspuolella aiotaan kanslistin virka muuttaa sairaanhoitajan työsopimussuhteeksi, jotta sairaanhoitajatason palveluja pystyttäisiin paremmin tarjoaman. Lääkäripula näkyy myös mielenterveyspuolella; psykiatrin saamisen kuntayhtymän palvelukseen arvellaan tuottavan vaikeuksia.
Talousarvioesityksen kustannusten nousua selittävät osaltaan myös erilaiset kertaluontoiset suoritukset, kuten viime vuonna maksuvaikeuksien takia otetun lyhytaikaisen lainan maksaminen sekä ohjelmistopäivitykset.
Investointeihin on ensi vuodelle varattu 49.000 euroa. Summasta suurimman osan nielaisee Joutsan terveysaseman lämmönjakohuoneen saneeraus. Lisäksi ensi vuonna aiotaan uusia tietokoneiden keskusyksiköitä ja toimistokalusteita.
Jäsenkuntien laskutuksen arvioitu loppusumma ensi vuonna on noin 4.900.000 euroa. Laskutus nousisi Joutsassa arvion mukaan 6,3 prosenttia, Leivonmäellä 14,7 prosenttia ja Luhangassa 13,7 prosenttia.
Yhtymähallitus esittää talousarviota yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvioon sisältyy myös vuosien 2005-2007 talous- ja toimintasuunnitelma.