Leivonmäen kunta saa valtion harkinnanvaraista avustusta 81.000 euroa eli 70 euroa asukasta kohden. Leivonmäki oli hakenut 350.000 euron avustusta. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.
Avustusta olivat hakeneet myös Joutsa (1.000.000 euroa) ja Luhanka (300.000 euroa), mutta niille avustusta ei myönnetty.