Joutsan seudun terveyskuntayhtymän kuntien maksuosuuksien arvioidaan kasvavan noin 300.000 euroa vuoden 2005 talousarviossa. Terveyskuntayhtymän toimintakuluiksi arvioidaan vuonna 2005 noin kuusi miljoonaa euroa. Suurimpana syynä maksuosuuksien korotukseen ovat ennakoitua suuremmat palkkamenot, jotka kasvavat lähes yhdeksän prosenttia tästä vuodesta. Hoitotakuun velvoitteisiin vastaaminen merkinnee yhden uuden sairaanhoitajan palkkaamista. Vuodeosastolla on vakinaistettu niin sanottu neljäs iltahoitaja ja mielenterveystoimiston kanslistin viran muuttaminen sairaanhoitajan työsuhteeksi.
Työterveyshuollossa otetaan käyttöön vuosimaksu. Investointisuunnitelman merkittävin kohta on Joutsan terveysaseman lämmönjakohuoneen saneeraus 25.000 eurolla. Keskusyksiköitä tulee uusittavaksi 15.000 eurolla ja toimistokalusteita 9.000 eurolla.