Joutsan, Luhangan, Toivakan ja Kangasniemen kunnat ovat mukana viiden kunnan yhteisessä perusturvayhteistyön kehittämishankkeessa. Lisäksi Leivonmäen kunnissa asia on tulossa käsittelyyn lähiaikoina. Hankkeelle on tarkoitus hakea Kansallisen terveydenhuoltohankkeen kautta noin 100.000 euron rahoitus. Kuntien rahoitusosuudeksi on kaavailtu 20 prosenttia. Joutsan osalle kustannuksista tulisi noin 5.500 euroa, Luhangalle noin 1.250 euroa ja Leivonmäelle noin 1.550 euroa.
Hankkeella selvitetään mahdollisuuksia tehdä viiden kunnan kesken yhteistyötä muun muassa vanhustenhuollossa ja terveydenhuollossa.