Joutsan kunta pitää tärkeänä, että Nelostietä parannetaan ja tielinjaus pidetään nykyisellä paikallaan. Kunta on antanut Keski-Suomen maakuntaohjelmasta lausuntonsa, jossa todetaan kunnanvaltuuston vastustavan valtatien uutta linjausta, joka vanhoissa kaavoissa on varauksena.
Mikäli moottoritie uutta linjausta edellyttää, kunnassa nähdään riittävänä tien parantaminen nelikaistaisena runkotienä.
Lausunnossaan kunta edellyttää myös, että Joutsan jätevedenpuhdistamon purkuputkeen saadaan rahoitusta maakuntaohjelman kautta.
Kunta pitää myös tärkeänä, että koko maakunta saadaan laajakaistayhteyksien piirin. Kunta haluaa myös olla rakentamassa seudullista oppimispaikkaa kuntien yhteisessä Keski-Suomen oppimispaikkaverkosto -hankkeessa.