Joutsan valtuusto kokoontui maanantaina miettimään kunnan elinkeinopolitiikkaa Hirvensalmen Kourantaan. Elinkeinoseminaarissa paikalla olleet valtuutetut – eli noin puolet valtuustosta – saivat pohjatietoa kunnan nykytilanteesta ja pääsivät pohtimaan tulevaisuutta. Mitään suuria linjauksia ei iltapäivän mittaisessa tilaisuudessa saatu aikaan jo senkään vuoksi, että väistyvä valtuusto ei katsonut tarpeelliseksi sitoa ensi vuonna aloittavan uuden valtuuston käsiä.
Joutsan elinkeinopolitiikka on nykypäivänä sikäli poikkeuksellista, että kunta ei ole liittoutunut mihinkään elinkeinoyhtiöön. Tämä itsenäinen linja alkaa elinkeinojohtaja Eero Aholan mukaan olla tänä päivänä harvinaisuus.
Toisaalta valtuutettujen mielipiteissä itsenäisyyttä ei pidetty mitenkään pahana.
– Matkailun puolella seutuyhteistyötä pitää kehittää. Keskustan ryhmässä pidettiin kuitenkin toistaiseksi tärkeänä, että meillä on oma elinkeinotoimi, kommentoi keskustan Veikko Sakomaa.
Kokoomuksen Salme Satusaaren mukaan myös kokoomusryhmässä on kallistuttu enemmän oman elinkeinotoimen kannalle.
– Omasta puolestani voin sanoa, että olen tyytyväinen elinkeinojohtaja Aholan toimintaan. Tätä kehittämistä kannattaa jatkaa ja hyödyntää Aholan keräämää pohjatietoa, sanoi Satusaari.
Myös SDP:n ryhmässä ollaan tyytyväisiä elinkeinojohtajan työhön. Demarien Reijo Haminan mukaan demarit toivovat panostuksia elinkeinotoimeen, koska ilman kunnan panoksia ei uusia työpaikkoja synny.
– Yhteistyötä voidaan tehdä siten, että esimerkiksi ostetaan Jykesiltä yksittäisiin tapauksiin konsulttipalveluja, kommentoi Hamina yhteistyökuvioita.
Sitoutumattomien Tiina Seppälä painotti, että Joutsaan pitäisi luoda alhaalta ylöspäin tehty elinkeinostrategia, jossa kartoitettaisiin yritysten kehittämistarpeita.
– Meidän mielestämme elinkeinojohtajan työpanosta pitäisi suunnata enemmän yritysneuvontaan. Seudullinen yhteistyö voisi toimia laajemmallakin alueella, mutta lähinnä lienee kysymys siitä, ovatko Luhanka ja Leivonmäki valmiita maksamaan näistä palveluista, pohti Seppälä.
Yksi elinkeinotoimen kehittämisen pullonkauloja on elinkeinojohtaja Eero Aholan mielestä ennalta sovittujen pelisääntöjen puute. Luottamushenkilöiden tulisi määritellä elinkeinotoimelle selkeät pelisäännöt ja paketit, joita elinkeinojohtaja voisi tarjota paikkakunnasta kiinnostuneelle yrittäjälle.
– Toivon, että elinkeinotoimessa päästäisiin kirjalliseen nuotitukseen suullisen ohjauksen sijasta ja annettaisiin avoimempi valtakirja toimia, totesi Ahola.
Valtuutettujen puheenvuoroissa nousi vahvasti esille kaavoituksen hitaus. Sekä Joutsan keskustan kaavoittaminen että rantayleiskaavoitus tuntuvat etenevän toivottoman hitaasti.
– Kaavoitusasia on tosi tärkeä ja siihen pitäisi terävöityä. Meillä nousi esille esimerkiksi vahva näkemys siitä, että Koiravuoren alueen pellot pitäisi kaavoittaa omakoti- ja pienteollisuustonteiksi. Samoin yksityisten maille pitäisi saada asiallisilla kaavoitussopimuksilla kaavat aikaiseksi, linjasi keskustan Veikko Sakomaa.
Myös SDP:n piirissä on pidetty kaavoituksen jämähtämistä ongelmana.
– Olemme olleet jo pidemmän aikaa sitä mieltä, että Koiravuoren pellot pitäisi kaavoittaa, samoin Rautamäkeen saadaan kaavoituksella hyviä tontteja. Kaavoitusta pitää kuskata eteenpäin siten, että meillä on teollisuustontteja valmiina, kun joku kysyy, sanoi Hamina.