Kunnallis- ja yhteisöverotulot nousivat Joutsassa vuonna 2003. Verohallinnon alustavien tietojen mukaan Joutsan kunnalle kertyi kunnallisveroja 6,8 miljoonaa euroa (+2,9 %) ja yhteisöveroja 480.462 euroa (+3,8%). Valtakunnallinen kuntien keskiarvomuutos oli kunnallisverojen osalta +2,8 %. Yhteisöverotulot puolestaan vähenivät kunnissa keskimäärin 12,9 %. Näin Joutsan kehitys näyttää olleen sekä kunnallis- että yhteisöveroissa valtakunnan keskiarvoa parempi.
Leivonmäellä kunnallisveroja kertyi viime vuodelta 1,8 miljoonaa euroa (+2,2 %) ja yhteisöveroja 394.223 (-11,9 %). Luhangassa kunnallisveroja tuli 1,2 miljoonaa euroa (+4,2 %) ja yhteisöveroja 122.350 euroa (-2,7 %).
Kunnallisverokertymän kehitys vastaa pääpiirteissään kuntalaisten ansiotulojen kehitystä ja yhteisöverokertymä paikallisten yritysten tuloskehitystä.