Joutsan kunta muuttaa aiemmin virallisesti Mika Myllylälle suunnatun valmennustuen koskemaan koko hiihtotiimin valmennusta. Kunnan maksama kokonaissumma ei kuitenkaan suurene, vaan Pommin valmennusrahastoon maksetaan yhteensä 550 euroa kuukaudessa kuten tähänkin asti.
Muutos yhteistyösopimukseen tehtiin Pommin aloitteesta, koska Myllylän vanavedessä seuraan on tullut parikymmentä uutta hiihtäjää.
Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen muutoksen yksimielisesti.