Leivonmäen kaduilla tai yksityisillä teillä ei tapahtunut vuosina 2000-2002 yhtään kuolemaan tai loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Liikenneturvallisuuden pahimmat ongelmat Leivonmäellä ovatkin yleisillä teillä.
Huolestuttavin on nelostien korkea onnettomuusaste. Nelostiellä Leivonmäen kohdalla liikennöi keskimäärin 4850 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kesäkuukausina viikonloppuliikenne on korkeimmillaan 8700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus nelostiellä on 15 prosenttia, mikä lisää paineita nelostien pikaiseen kunnostamiseen
Tiedot käyvät ilmi äskettäin valmistuneesta Leivonmäen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmasta. Ongelmien vähentämiseksi liikenneturvallisuussuunnitelmassa ehdotetaan Valtatie 4:n ylityksen muuttamista alikuluksi. Muutostyöt voitaisiin toteuttaa tien peruskorjauksen yhteydessä.
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on ohjata kunnan päätöksentekoa ja liikenneturvallisuuden parantamista kunnassa. Suunnitelman ovat laatineet Viatec Oy ja kunnan tekninen toimi.
Liikenneturvallisuussuunnitelma tulee Leivonmäen kunnanvaltuuston vahvistettavaksi lähiaikoina.