Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt seitsemän yksityishenkilön tekemän valituksen, joka koski Joutsan kunnanvaltuuston päätöstä myydä Marjotaipaleen koulu Pikkupuoti Erja Raittinen Oy:lle. Hallinto-oikeus ei löytänyt valtuuston myyntipäätöksestä mitään lainvastaista.
Valittajat vetosivat muun muassa siihen, että kyläläisille ei tiedotettu riittävästi koulun myynnistä. Lisäksi valituksessa vedottiin siihen, että kunta on aikoinaan saanut koulun tontin lahjoituksena yksinomaan koulukäyttöön.
Marjotaipaleen koulu toimi rakennuksessa vuoteen 1999 asti, jolloin se lakkautettiin. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.