Keski-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätöksen EU-rahoitteisen Selänpohjan-Kivisuon vesihuoltohankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta. Ympäristökeskus osoitti EU-rahaa Selänpohjan-Kivisuon vesihuoltotyön ensimmäiseen vaiheeseen yhteensä 75.000 euroa, mikä on puolet ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannuksista.
Koko Selänpohjan-Kivisuon vesihuoltohanke toteutetaan vuosina 2004-2006 ja sen kokonaiskustannusarvio on 546.500 euroa. Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä. Hankekokonaisuus käsittää vesihuollon järjestämisen Leivonmäen keskustasta Kivisuon ja Selänpohjan alueelle. Tarkoituksena on turvata Leivonmäen kansallispuistoon ja Kivisuon alueeseen liittyvien palvelujen, asukkaiden ja yritysten vesihuolto sekä jätevesien asianmukainen käsittely. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan runkoviemäri Leivonmäeltä Harjunlahteen, jonne on jo vesijohto.
Myöhemmässä vaiheessa rakennetaan runkoviemäri ja -vesijohto Harjunlahdesta Kivisuolle, josta runkojohdot jatketaan Selänpohjaan kansallispuiston opastustoimintojen alueelle. Hanke kuuluu Keski-Suomen maakunnan tavoite 2 -ohjelmaan.