Joutsan seudun terveyskuntayhtymän hallitus myönsi Jussi Perälälle ympäristöluvan polttonesteiden automaattijakeluasemaa varten. SEO Karimäkeä kaavaillaan rakennettavaksi Perälän rautakaupan edustalle. Automaattijakeluasema aloittaa suunnitelmien mukaan toimintansa vielä tämän vuoden puolella.
Yhtymähallitus toteaa perusteluissaan, että aseman toiminnasta ei aiheudu ympäristöhaittaa, kun se järjestetään päätöksen määräysten mukaisesti. Alueen suunniteltu maankäyttö huomioiden jakeluaseman sijoituspaikka soveltuu toiminnalle, koska se ei ole vesi- ja ympäristöhallinnon inventoinnin perusteella tärkeällä pohjavesialueella yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta. Pohjaveden muodostumisalueen rajaus on tehty Nelostien itäpuolelle.