Leivonmäellä sijaitsevan ja pahoin umpeenkasvaneen Ylä-Kälkäjärven kunnostuksen rahoitus joudutaan miettimään uusiksi, koska TE-keskus ei myöntänyt hankkeelle rahaa.
Leivonmäen kunnanhallitus käsitteli asiaa näiden uusien tietojen valossa, minkä jälkeen hallitus päätti esittää kunnostuksen suunnittelun ja toteuttamisen eriyttämistä toisistaan.
Hallitus esittääkin suunnittelukulujen jakamista seuraavien tahojen kesken: 1.300 euroa ranta-asukkailta, 4.000 euroa ympäristökeskukselta ja 6.000 euroa Leivonmäen kunnalta. Ranta-asukkaiden ja ympäristökeskuksen mielipidettä tähän ei ole vielä ehditty selvittää.