Tasavallan presidentti on puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4. kesäkuuta ylentänyt yliluutnantiksi Tuomo Kalervo Tenhusen Joutsasta.
Keski-Suomen sotilasläänin komentaja eversti Timo Lehtinen on ylentänyt Jouko Antero Koivikon Luhangasta ylikersantiksi, Kari Olli Juhani Törnvallin Joutsasta kersantiksi, Veli Antero Paappasen Joutsasta korpraaliksi, Jeni Katariina Pynnösen Joutsasta korpraaliksi ja Juha Pekka Niemisen Joutsasta alikersantiksi.