Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Joutsan kunnalle Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelman mukaista EU-avustusta jätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Joutsan jätevedenpuhdistamon hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 1.935.000 euroa. Hankkeelle myönnetty avustus on yhteensä 774.000 euroa. Euroopan aluekehitysrahaston ja ympäristöministeriön kansallinen avustusosuus on 40 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Joutsan nykyinen puhdistamo on rakennettu 1970-luvun alussa ja se on tyypiltään kemiallisella saostuksella tehostettu lammikkopuhdistamo. Joutsaan rakennetaan nykyisen jätevedenpuhdistamon alueelle kokonaan uusi puhdistamo, jossa tulee olemaan kokonaistypenpoistolla varustettu rinnakkaissaostukseen perustuva aktiivilieteprosessi. Puhdistamolla tullaan käsittelemään Joutsan ja Leivonmäen taajaman jätevesien lisäksi myös haja-asutuksen jätevedet Kivisuon, Tammihaaran–Savenahon ja Uimaniemen vesiosuuskuntien verkostojen alueilta.