Pitkän linjan kunnallisveteraani Rauno Ahola kohautti alkuvuodesta luhankalaisia valtuustotovereitaan kieltäytymällä kunnanvaltuuston puheenjohtajan paikasta. Ahola kertoo muun muassa kyllästyneensä nykyiseen tapaan hoitaa kuntien palveluja suhteellisen pienissä yksiköissä. Vaihtoehdoksi hän ei tarjoa kuntaliitoksia, vaan syvempää yhteistyötä nimenomaan Itä-Hämeen pienten kuntien kesken.
– Mielestäni paras ratkaisu löytyisi, jos kaikki Itä-Hämeen kunnat yhdistäisivät voimavaransa kehitystyöhön. Alueeksi ehdottaisin Sysmää, Hartolaa, Pertunmaata, Joutsaa, Leivonmäkeä ja Luhankaa. Tällä alueella on noin 17.000 asukasta, laskeskelee Ahola.
Ahola vertaa alueen väkimäärää ja virkamiesrakennetta Heinolaan, jossa on 21.000 asukasta ja yksi kaupunginjohtaja.
– Alueellamme on kuusi kunnanjohtajaa, mikä on asukaslukuihin nähden ylimitoitettua.
Kuntaliitoksiin Ahola ei kuitenkaan haluaisi turvata, koska kuntien nimet ja identiteetit ovat monille kuntalaisille tärkeitä. Sen sijaan hän keskittäisi ja yhdistäisi toimintoja säästöjen saavuttamiseksi.
– Toimintoja voitaisiin sijoittaa eri kuntiin soveltuvin osin. Yksi kunnanjohtaja riittäisi tänne Itä-Hämeen seutukunnalle. Kaikkiin kuntiin hajasijoitettaisiin toimintoja palvelupisteisiin ja niihin sijoitettaisiin tehtävään koulutettu henkilöstö, visioi Ahola.