Joutsan kunnanhallitus katsoo, että joutsalaisten Timo Hännikäisen ja Matti Ahosen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tekemä valitus tulisi hylätä. Valitus koski valtuuston päätöstä, jolla Eero Aholan toimi elinkeinojohtajana vakinaistettiin. Kunnanhallituksen mielestä valituksessa ei ole esitetty perusteita sille, että valtuuston päätös tulisi kumota. Kunnanhallitus päätti myös vaatia valittajilta korvausta asian käsittelystä koituvista kuluista.
Kunnanhallitus otti kantaa myös Hännikäisen tekemään oikaisuvaatimukseen. Hännikäinen oli vaatinut julki päätöksiä joilla ”Aholan työsuhde on määritelty salaiseksi ja Aholan työnkuvaa muutettu”. Kunnanhallitus totesi, että työsuhdetta ei ole määritelty salaiseksi eikä Aholan työnkuvaa ole muutettu.