Joutsan kunta työllistää nuoria sekä tukee nuorten työllistämistä ensi kesänä. Tavoitteena on saada kaikille peruskoulun päättäneille enintään 18-vuotiaille nuorille kahden viikon kesätyöpaikka. Kunnassa kesätyöläisille maksetaan korkeintaan 280 euron palkka kahdelta viikolta. Lisäksi kunta antaa yksityisille henkilöille ja paikallisille yrityksille 50 prosentin tuen vastaavaan työllistämiseen. Tuen maksimi on 170 euroa per nuori, eikä sitä makseta oman perheenjäsenen työllistämiseen. Kunnan arvion mukaan työllistettäviä nuoria on yli sata.