Leivonmäen kansallispuiston aiemman maankäytön seurauksena muuttuneita alueita palautetaan luonnontilaan. Suurin osa ennallistettavista alueista on ojitettuja soita. Seuraavan kolmen vuoden aikana on tarkoitus ennallistaa pääosa 600 hehtaarista, tänä vuonna ennallistetaan 125 hehtaaria metsää.
Metsiä ennallistetaan polttamalla, monipuolistamalla metsikön rakennetta pienaukotuksin sekä lisäämällä lahopuun määrää puita vaurioittamalla, kaulaamalla ja kaatamalla. Lisäksi myrskyn jälkiä jäljitellään kaatamalla puita juurineen kaivinkoneella.
– Painotan, että tällä työllä kansallispuiston luonnonarvoja parannetaan. Metsien ennallistaminen on yksi osa kansallispuistoksi tekemistä. Alue on luonnonsuojelukäytössä ja siitä halutaan ottaa täysi hyöty irti. Samalla luodaan elinympäristöjä metsien uhanalaisille eliölajeille, kertoo suojelubiologi Panu Kuokkanen, joka vastaa Leivonmäen kansallispuiston ennallistamissuunnittelusta ja toimenpiteistä.