Suonteelle suunnitellun veneväylän linjausta ei ole nielty purematta huolimatta Itä-Suomen ympäristölupaviraston reitille antamasta luvasta. Lupapäätöksestä on tehty kolme valitusta, joissa vaaditaan venereitin Natura-alueella kulkevan haaran poistamista, venereitin muuttamista perinteisten pyydyspaikkojen kohdalta sekä venereitin poistamista Karttuulahden alueelta.
Valittajina ovat Kirkkolan, Putkijärven ja Marjotaipaleen kalastuskunnat, Väisälän jakokunta sekä viitisenkymmentä yksityishenkilöä. Joutsan kunnanhallitus antoi maanantaina asiasta lausunnon, jossa todetaan, ettei valituksissa ole esitetty uusia perusteita, joiden vuoksi lupapäätös tulisi kumota.