Joutsan valtuusto päätti maanantaina kahden äänestyksen jälkeen vakinaistaa elinkeinojohtaja Eero Aholan työsuhteen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Keskustaryhmän enemmistö esitti, että työsuhdetta jatkettaisiin vain vuoden 2006 loppuun. Timo Hännikäinen puolestaan esitti,että paikka pantaisiin julkiseen hakuun. Aluksi äänestettiin keskustan ja Hännikäisen esitysten välillä ja keskustan esitys voitti 15-5 (7 tyhjää). Toisessa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys voitti keskustan esityksen äänin 14-10 (3 tyhjää).