Vajaat 60.000 euroa vuodessa ansaitseva perhe maksaa noin 19.000 euroa veroja ja muita veroluonteisia maksuja Joutsan seudulla. Veronmaksajien keskusliitto on tutkinut verojen määrää koko valtakunnassa. Laskelmassa on huomioitu valtionvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä sosiaalivakuutusmaksut.
Esimerkkiperheeksi on valittu hieman alle 60.000 euroa vuodessa ansaitseva kotitalous. Tällainen perhe maksaa asuinpaikasta riippumatta valtionveroja ja sosiaalivakuutusmaksuja hieman alle 9.000 euroa vuodessa.
Kunnallis- ja kirkollisverojen vaihtelusta johtuen perheen kokonaisverot vaihtelevat eri kunnissa. Joutsassa esimerkkiperheen kunnallisvero on noin 9.066 euroa ja kirkollisvero 857 euroa, kun vastaavat luvut alhaisista veroistaan tunnetussa Kauniaisissa ovat 7.840 euroa ja 489 euroa. Kauniaisissa sama perhe maksaisi siis noin 1.600 euroa vähemmän veroja kuin Joutsassa. Toisaalta esimerkiksi Savukoskella perhe maksaisi veroja 660 euroa enemmän kuin Joutsassa.
Seutukunnan sisäisessä verokilpailussa Joutsa on puoli prosenttiyksikköä alemman kunnallisveronsa vuoksi edullisin kunta. Luhankalainen ja leivonmäkinen esimerkkiperhe maksaa kunnallisveroa 245 euroa enemmän kuin vastaava joutsalaisperhe.