Leivonmäen seurakunnan kuluvan vuoden ainoa investointi kohdistuu kirkon piha-alueeseen. Tarkoituksena on muun muassa parantaa kirkon perustuksien vesieristyksiä ja muotoilla pihaa kirkon rakenteiden suojaamiseksi kosteudelta. Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2004 talousarvion kokouksessaan 30.12.
Kaikkiaan pihatöihin varataan 42.540 euroa, mutta kirkkohallituksen avustuksella katetaan menoista 33.000 euroa. Näin seurakunnan osuudeksi jää 9.540 euroa.
Leivonmäen seurakunnan kuluvan vuoden budjetin vuosikate jää noin 8.000 euroa miinukselle. Tilanne on kuitenkin hieman vuotta 2003 positiivisempi, sillä viime vuoden talousarviossa vuosikate oli miinuksella lähes 12.000 euroa.
Kirkkovaltuusto hyväksyi myös uudet hautasijamaksut. Leivonmäkeläisiltä peritään 25 vuoden hautasijaoikeudesta 50 euroa ja ulkopaikkakuntalaisilta 100 euroa. Nykyisen lainsäädännön mukaan kirkkoon kuulumisella ei ole vaikutusta maksuun. Rintamaveteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei kuitenkaan peritä hautasijamaksua.