Luhangan Onkisaloon liittyvä valituskierre eri oikeusasteisiin ei osoita hidastumisen merkkejä. Raija Eder on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden 14.11.2003 tekemästä päätöksestä, jolla hylättiin Ederin Onkisalon siltojen rakennuslupaa koskeva valitus.
Alueen kesäasukkaana Eder halusi aiemmalla valituksellaan puolustaa maiseman luontokokonaisuutta. Nyt hän pyytää korkeinta hallinto-oikeutta palauttamaan Kiviniemen pakkolunastetun tiepohjan takaisin Onkisalon tiekunnalle.
Korkein hallinto-oikeus ottaa asian käsiteltäväkseen aikaisintaan helmikuun aikana. Tällä hetkellä ovat meneillään vesilain vaatimat asianomaisten kuulemiset. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyajat vaihtelevat puolesta vuodesta vuoteen asian vaikeusasteen mukaan.
Itä-Suomen ympäristölupavirasto on jo aiemmin myöntänyt Onkisalon yksityistien tiekunnalle luvan Koirasalmen ja Onkisalon siltojen rakentamisen. Uuden käänteen myötä töiden aloitus voi lykkääntyä jopa syksyyn.