Sisäasiainministeriö päätti joulun alla seutukuntajaon muutoksista. Vuoden 2004 alusta lukien Joutsa, Leivonmäki ja Luhanka muodostavat oman seutukuntansa, jonka nimi on Joutsan seutukunta. Samalla lopetettavan Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunnan kaksi kuntaa, Toivakka ja Hankasalmi, liitetään Jyväskylän seutukuntaan.
Keski-Suomessa tapahtuu toinenkin muutos, kun Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnat muodostavat uuden Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan.
Seutukuntajako perustuu kuntajakoon. Sitä käytetään tilastollisena yksikkönä seurattaessa maakunnan osien aluekehitystä sekä kehittämistarpeita. Sitä käytetään myös joidenkin aluepoliittisten tukitoimenpiteiden suuntaamisessa ja porrastamisessa.