Alma-rahoja seudulla jakava Maaseutukehitys ry:n hallitus on puoltanut yhtä joutsalaista ja yhtä leivonmäkistä maaseudun kehittämishanketta. Joutsan kunnan Messut 2004 -hankkeessa on tarkoitus hyödyntää lähialueen vuoden 2004 messutapahtumia houkuttelemalla matkailijoita alueelle. Hankkeessa tehdään yritysesite ja jaetaan sitä sekä esitellään joutsalaisia yrityksiä messuilla. Hankkeen tavoitteena on vuoden 2004 messujen matkailijavirtojen saaminen Joutsaan, matkailijoiden viipyminen pidempään alueella, yritysten käyttöasteen ja liikevaihdon kasvu, yritysten verkostoituminen ja alueen tunnettavuuden lisääntyminen.
Joutsan messuhankkeen kustannusarvio on 15.000 euroa, josta kunnan ja valtion rahaa 90 prosenttia eli 13.500 euroa.
Leivonmäelle sijoittuvaa Leivonmäen lentoparatiisi -hanketta puolestaan hakee Pitkävuoren Liitäjät ry. Kokonaiskustannuksiltaan 18.790 euron hankkeessa pidennetään Höystösensuon pienilmailukenttää ja parannetaan kentän varustusta muun muassa sääasemalla ja hinaustolpilla. Ilmailuhankkeeseen haetaan julkista rahaa 14.270 euroa.
Lopulliset päätökset hankkeiden rahoituksesta tekee TE-keskus.