Keski-Suomen liiton väki kävi viime viikolla Joutsassa esittelemässä valmisteilla olevaa maakuntakaavaa Kaakkoisen Keski-Suomen kunnallispäättäjille ja kansalaisille. Nykyiset seutukaavat korvaava maakuntakaava on vasta tavoitevaiheessa, joten kunnilla ja asukkailla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kaavan sisältöön.
Joutsalaisia kiinnosti erityisesti Nelostien tilanne ja nykyisissä seutukaavoissa oleva ”haamulinjaus” nykyisen tien länsipuolella. Maakuntaliitossa kaavoituksesta vastaava kehittämisjohtaja Martti Ahokas totesi, että tielinjaukset pyritään varaamaan pitkälle aikavälille, jotta mahdollisen tien paikalle ei tehtäisi rakennuksia, jotka jouduttaisiin myöhemmin purkamaan tien alta. Joutsassa on katsottu, että ylimääräinen kaavalinjaus estää keskustan alueen kehittämistä nykyisen Nelostien länsipuolella.
– Yritämme päästä tieviranomaisten kanssa sopimukseen ja käyttää niin sanotusti lautamiesjärkeä. Jos ylimääräisellä linjauksella ei ole mahdollisuuksia toteutua ainakaan 20 vuoteen, se lentää pois maakuntakaavasta, lupaili Ahokas.