Joutsan ja Kangasniemen kansalaisopistojen rehtori Veijo Tiihonen esittää laatimansa selvityksen perusteella, että opistot yhdistettäisiin yhdeksi neljän kunnan seutuopistoksi. Kangasniemen kansalaisopisto toimii Kangasniemen kunnan alueella. Joutsan kansalaisopiston piirissä taas ovat Joutsa, Leivonmäki ja Toivakka.
Tiihosen mielestä yhdistymisellä saataisiin lisää voimaa opiston kehittämiseen. Yksi fuusion tärkeimmistä eduista olisi täyspäiväisen ja pysyvän rehtorin saaminen opistolle.
Lisäksi yhdistyminen mahdollistaisi opettajien toiminnan paremman organisoinnin. Eri oppiaineille saataisiin erikoistuneita vastuuopettajia, jotka hoitaisivat oman erikoisalansa opetusta koko opiston alueella. Myös kanslistien töitä voitaisiin järkeistää.
– Tietysti uudistuksessa on huomioitava henkilökunnan näkemykset. Opettajakunta on ainakin tuntunut olevan hyvin innoissaan. He ovat kannustaneet minua ajamaan yhdistymistä eteenpäin, kertoo Tiihonen.
Tiihonen arvioi, että yhdistymisen myötä opettajanvirkoja voitaisiin perustaa jopa lisää. Hän ei siis näe fuusiota niinkään säästökeinona, vaan pikemmin opiston vahvistajana ja sen roolin kasvattamisena seudullisena kulttuurilaitoksena ja kouluttajana.
– Seutuopistojen synnyttäminen on valtakunnallinen buumi. Erityisesti kasvukeskusten ympäristössä olevat kunnat pyrkivät yhdistämään opistojaan. Se on monesti opiston eloonjäämisen ehto, sanoo Tiihonen.