Joutsan vanhusneuvosto on päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvirastoon ja lukiolle hankittaisiin kaidehissi. Sen avulla liikuntarajoitteisilla olisi mahdollisuus asioida kunnanvirastossa ja osallistua lukion juhlasalissa järjestettäviin tilaisuuksiin.
Samalla päätettiin esittää liikenteen nopeutta rajoittavan ”töyssyn” rakentamista Myllytielle terveyskeskuksen paikkeille. Vanhusneuvosto päätti järjestää ensi vuoden alkupuolella tilaisuuden, jossa käsitellään ikäihmisten terveys- ja liikunta-asioita. Näistä asioista pyydetään tilaisuuteen kertomaan lääkäri, fysioterapeutti ja liikunnan asiantuntija. Neuvosto päätti myös esittää, että 75 vuotta täyttäneiden, kotonaan asuvien avuntarve kartoitetaan ja että kunnanhallitus varmistaisi tähän työhön riittävät resurssit. Kokouksessa oli neuvoston kuultavana myös kunnan tekninenjohtaja Antero Korhonen omaan sektoriinsa kuuluvista kysymyksistä.