Tuoreen tutkimuksen mukaan kansallispuiston perustaminen kasvatti kävijämäärät kaksinkertaiseksi verrattaessa niitä puiston perustana olleen Haapasuo-Syysniemen luonnonsuojelualueen kävijämäärään vuonna 2002.
Leivonmäen kansallispuistossa ja Vaarunvuorten luonnonsuojelualueella tehtiin kesällä 2003 Metsähallituksen toimesta kävijätutkimus.
Tutkimusalueen kävijämäärää mitattiin kolmella elektronisella laskurilla, jotka oli sijoitettu Selänpohjaan, Kirveslammelle sekä Vaarunvuorille. Laskureiden ja muiden tietojen perusteella kansallispuiston kokonaiskävijämääräksi arvioidaan noin 4.500 vierailijaa vuodessa. Suurin osa käynneistä painottuu kesäaikaan. Vaarunvuorten kävijämääräksi arvioidaan noin 3.500 vierailijaa vuodessa.
Metsähallitus on parhaillaan laatimassa Leivonmäen kansallispuistoon hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi muun muassa alueen tulevaa palveluvarustusta rakennettaessa.