Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Luhangan Onkisaloon suunnitteilla olevia siltoja koskeneen valituksen. Valituksen tehnyt Raija Eder halusi alueen loma-asukkaana puolustaa maiseman luontokokonaisuutta.
Päätöksessään oikeus katsoo, että kahden sillan rakentamisesta aiheutuva haitta on melko vähäinen. Sen sijaan silloista saatavaa hyötyä pidetään haittoihin nähden huomattavana.
Itä-Suomen ympäristölupavirasto oli aiemmin myöntänyt Onkisalon yksityistien tiekunnalle luvan Koirasalmen ja Onkisalon siltojen rakentamiseen. Oikeuden päätös mahdollistaa siten tämän prosessin jatkumisen.