Joutsalainen opettaja ja kuoronjohtaja Seppo Pänkäläinen on saanut director musices -arvonimen. Arvonimen myönsi perjantaina tasavallan presidentti Tarja Halonen. Presidentti myönsi arvonimiä perjantaina yhteensä 82 henkilölle.
Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä.