Luhangan kunnassa vireillä oleva projekti monitoimitalon rakentamiseksi vaatii vielä runsaasti selvityksiä. Avoimia kysymyksiä ovat rahoitus ja aikataulu. Piirustuksiakaan ei toistaiseksi ole olemassa.
Luhangan investointisuunnitelman keskeisin hanke on monitoimitalon rakentaminen kirkonkylälle. Kunnanhallitus totesi asiaa käsitellessään hankkeen etenevän omaa vauhtiaan.