Joutsan rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheesta on jätetty 232 muistutusta. Pohjois-Suonteen alueelta tehtiin 86 muistutusta, Etelä-Suonteen alueelta 70, Angesselän-Puttolanselän alueelta 45 ja Viheri-Jääsjärvi alueelta 31. Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika päättyi viime perjantaina.
Muistutusten suuri määrä oli yllätys Joutsan kunnan kaavoituksesta vastaaville virkamiehille. Muistutusten aiheista moni koskee samaa asiaa kuin luonnosvaiheessa jätetyt huomautuksetkin.
Alun perin tarkoitus oli saada ainakin osa edellä mainituista kaava-alueista valtuuston hyväksyttäväksi jo tämän vuoden puolella. Muistutusten suuri määrä viittaa kuitenkin siihen, että aikataulu saattaa tältä osin venyä.
– Kaavatoimikunta käsittelee muistutukset, jonka jälkeen kunta neuvottelee asiasta ympäristökeskuksen kanssa. Mikäli joltakin kaavan osa-alueelta on yli 20 muistutusta, on epärealistista odottaa työn olevan valmista valtuustokäsittelyä varten vielä tämän vuoden aikana, viesti Joutsan tekninen johtaja Antero Korhonen.
Korhonen ei kuitenkaan ole murheissaan muistutusten määrästä. Muistutukset ovat aina helpompia käsitellä kuin valitukset.