Joutsan kunnanhallitus päätti maanantaina antaa valtuustolle esityksen, joka toteutuessaan johtaa ainakin parin kyläkoulun lakkauttamiseen kunnassa. Kunnanvaltuusto saa käsiteltäväkseen esityksen pari vuotta sitten tehdyn kouluverkkosuunnitelman uudistamisesta. Uudessa kouluverkkosuunnitelmassa määriteltäisiin koulun minimioppilasmääräksi 18 oppilasta luokilla 1-6.
Kunnanhallitus antoi samalla sivistyslautakunnalle tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan 2-3 kyläkoulun lakkauttamista ensi syksystä tai todennäköisemmin vuoden 2005 syksystä lukien.
Pohvinrinteen koulun lisäksi Joutsassa on tällä hetkellä neljä kyläkoulua: Mieskonmäki, Angesselkä, Pappinen ja Pynnölä. Näistä Mieskonmäen oppilasmäärä näyttää uusimman oppilasennusteen mukaan pysyvän yli 20 oppilaan ainakin vuoteen 2009 asti. Angesselän oppilasmäärä käy ennusteen mukaan ensi lukuvuonna 17 oppilaassa, mutta pysyy sen jälkeen yli minimirajan. Pappisen ja Pynnölän koulujen oppilasmäärät jäisivät tulevina vuosina ennusteen mukaan alle minimirajan.