Yhtymähallitus ja peruskunnat ovat kiinnittäneet huomiota vuodeosaston lääkemenojen ennakoimattomaan kasvuun. Tammi-heinäkuussa 2002 vuodeosaston lääkemenot olivat 46.000 euroa ja vastaavana ajankohtana tänä vuona 94.000 euroa.
Syitä on monia. Vuodeosastolla on ollut aiempaa enemmän, jopa 4-7 henkilöä samanaikaisesti, saattohoidettavia potilaita. Varsinkin kipulääkekulutus on lisääntynyt.
Keuhkolaajentumataudin hoito on lisääntynyt tupakoitsijoiden ikääntyessä. Samalla hapen kulutus kasvaa. Antamalla enemmän suonen sisäisiä antibioottihoitoja on vältetty lähettämästä potilaita erikoissairaanhoitoon. Keskussairaalan aloittamia uusia ja kalliita dementia- ja sydänlääkehoitoja on jouduttu jatkamaan. Syöpätautien lisääntymisen johdosta on verensiirtojenkin tarve kasvanut. Samalla veren hinta on voimakkaasti noussut.
Vuodeosaston lääkärit ovat menoja hillitäkseen ottaneet kipupumpun uudelleen käyttöön sekä pyrkineet hoitamaan potilaita halvemmilla lääkkeillä. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelua, jossa todettiin muun muassa se, että menojen kasvu on alalla yleinen trendi.