Marraskuun loppuun pankeissa jatkuva sotainvalidien 60. syyskeräys on jo tähän mennessä onnistunut Leivonmäellä yli odotusten. Sekä syyskuun lopussa kerätty listakeräys ovelta ovelle että paikallisissa liikelaitoksissa suoritettu keräys tuottivat yhteensä enemmän kuin milloinkaan aiempina syksyinä. Listakeräyksestä saatiin kokoon 1.326 euroa ja liikelaitoksilta yhteensä 440 euroa.
– Maakunnan kokonaistuloksissa Leivonmäki on vähäisimpien joukossa, mutta kun otetaan huomioon kunnan väkimäärä, tulos on erittäin hyvä, kiittelee Leivonmäen sotainvalidien puheenjohtaja Juha Nieminen.
– Erityiset kiitokset hyvästä tuloksesta kuuluvat Leivonmäen Teboilille, paikallisille leijonille ja muille oppaille sekä varusmiehille. Ilman heidän apuaan sotainvalidit eivät olisi kyenneet toteuttamaan keräystä.
Kerätyt varat käytetään leivonmäkisten sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi. Tänä vuonna kukin sotainvalidi on muun muassa saanut kolmen hoitokerran hierontapaketin ja kaikille on tarjottu retket piirin tilaisuuksiin ja syksyn hämärtyessä on vielä luvassa oma jouluinen retki.
Valtakunnallisesti sotainvalidien syyskeräys suoritetaan liittokokouksen päätöksen mukaan enää kahtena syksynä.